پروژه بتن ریزی ساختمان در جنت آباد – لاله غربی

منطقهغرب تهران
تجهیزات پمپ دکل
نوع سازهمسکونی